Rellun historia

Ravintola Toiwosta kaikki alkoi.

 

Tampereen Reaalilyseo perustettiin vuonna 1884, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää. Koulun perustaminen oli tärkeä asia tamperelaisille, sillä sen avulla oli mahdollisuus saada suomenkielistä yliopistoon johtavaa opetusta. Reaalilyseo tarkoitti, että opetus painottui matematiikkaan, luonnontieteisiin, piirrustukseen ja uusiin kieliin, erityisesti saksaan.

Ensimmäinen koulutalo oli nykyisen Tampereen Työväenteatterin paikalla Hämeenpuistossa. Koulutalo osoittautui sangen pian liian pieneksi. Koulu muuttikin jo vuonna 1890 uuteen rakennukseen Aleksanterin kirkon viereen. 1910-luvulla koulua alkoi vähitellen vaivata tilanpuute. Jo 1910-luvulla alettiin anoa isompaa rakennusta, mutta vasta 1930-luvulla aloitettiin rakennustyöt Pyynikintorin reunalla. Koulu valmistui vuonna 1935 ja tällöin voitiin aloittaa muutto, mutta koulun varsinainen toiminta aloitettiin vasta vuonna 1936.

Valmistuessaan lyseon lukion rakennus oli yksi Suomen suurimmista kouluista. Koulun tontti oli pieni tilantarpeeseen verrattuna, joten kouluun tehtiin erikoisia arkkitehtonisia ratkaisuja. Erityisenä ansiona pidettiin myös halvaksi tullutta rakennusta. Koulun lisätiloihin tuli maalauksia, jotka esittivät vertauskuvallisesti opiskeluun liittyviä asioita.

Sota-ajan jälkeen Relluun tulivat ns. suuret ikäluokat. Koulussa oli parhaimmillaan tai pahimmillaan yli tuhat poikaa. Sotien jälkeinen aika on ollut myös muutosten aikaa Rellussa. Koulu sai oman ruokalan ja keittiön vuonna 1968. Koulua rakennettaessa ei osattu ajatellakaan, että sellaista ylellisyyttä voitaisiin tarvita.

Näkyvin muutos tapahtui vuonna 1973, jolloin tytöt tulivat Relluun. Tämän seurauksena koulun nimi päätettiin muuttaa Pyynikin yhteislyseoksi. Perinteikkään nimen hylkääminen aiheutti kuitenkin sellaisen vastalauseiden vyöryn, että parin vuoden kuluttua koulu sai takaisin entisen nimensä. Kun Tampereella siirryttiin peruskouluun vuonna 1976, muuttui Rellu pienen välivaiheen kautta Tampereen lyseon lukioksi. Alimmat luokat jäivät pois ja niiden tilalle yhdistettiin ylimmät luokat kahdesta läheisestä koulusta. Vuonna 1982 siirryttiin kurssimuotoiseen lukioon ja vuonna 1995 aloitettiin muutos kohti luokatonta lukiota.