Opinto-ohjaus

 
Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja.

Tampereen lyseon lukiossa ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Opinto-ohjaajat Seppo Linnaranta ja Salla Luukkonen
 

 • antavat etukäteen varattuna aikana henkilökohtaista ohjausta
 • käsittelevät opinto-ohjelmaan ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä
 • ohjaavat opintoajan pidentämisessä (suunniteltu kesto 3.5 - 4 vuotta) tai nopeuttamisessa (suunniteltu valmistuminen kahdessa vuodessa)
 • neuvottelevat myös muissa opinto-ohjelman muutoksissa(esim. matematiikan tason vaihtaminen)           

Seppo Linnaranta   
puh. 040 716 5705
seppo.linnaranta(a)tampere.fi

Salla Luukkonen
puh. 040 502 2498
salla.luukkonen(a)tampere.fi

 

 

Ryhmänohjaajat

 • opintojen etenemisen ja koulunkäynnin säännöllisyyden seuraaminen
 • ROTU eli ryhmänohjaajan tuokio pidetään maanantaisin klo 13.00 - 13.15 kunkin ryhmän kotiluokassa (ryhmänohjauksia ei ole päättöviikoilla)

Aineenopettajat

 • opintojen seuraaminen ja suunnittelun ohjaaminen

Erityisopettaja Ritva Haakana

 • tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen pulmissa
 • työtapoja ovat yksilö-, pienryhmä- ja kurssimuotoinen opetus, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen
 • kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään teknisen luku- ja kirjoitustaidon alkukartoitus
 • lue-kurssilla (OP04) voidaan arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • ottaa vastaan opiskelijoita Tampereen lyseon lukiossa torstaisin ja perjantaisin sopimuksen mukaan

Erityisopettaja Ritva Haakanan puhelinnumero on 040 801 6337 ja sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi.