Yleislukio

Rellussa olet ytimessä

Utelias?
Kriittinen?
Tuleva vaikuttaja?

Rellussa opinnot, harrastukset ja vapaa-aika ovat helposti tasapainossa – ja käden ulottuvilla. Riittävän suurena kouluna Rellun kurssitarjotin on laaja, ja sinulla on todellinen mahdollisuus itse suunnitella omat opintosi. Niinpä opiskelutahti mukautuu joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin ja opiskelutyyleihin.

Opintojen järkevään suunnitteluun saat toki apua opinto-ohjaajilta, ryhmänohjaajilta, opettajilta ja erityisiltä opiskelijatutoreilta, jotka opastavat ensimmäisen vuoden rellulaisia koulun tapoihin ja toimintaperiaatteisiin. Oman innostuksesi mukaisesti voit suorittaa yksittäisiä kursseja myös itsenäisesti tai muissa oppilaitoksissa – Tampereen kaupungin lukiokoulutus tarjoaa monipuolisen kirjon erilaisia painotuksia ja kiintoisia yksittäisiä kursseja myös ammattiopiston puolella.

Rellun loistava menneisyys ja rellulaisten lupaava tulevaisuus tuovat luonnollisesti kouluun myös mainioita opettajia.

Rellulaisen ei tarvitse pitää suutaan kiinni

Rellun laaja kielipaletti

• A-kielet englanti, saksa, ranska, (espanja)
• B1-kieli ruotsi
• B2-kielet ranska, saksa
• B3-kielet espanja, ranska, saksa, venäjä

takaa sen, että rellulaisen ei tarvitse vaieta koulun käytävillä vaihto-opiskelijoiden ja IB-linjan kansainvälisten opiskelijoiden kanssa keskustellessa eikä edes maan rajojen ulkopuolella.

Rellun yhteistyökoulut ovat Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa: vuosittain suunnataan kengänkärjet natiivipuhujien suuntaan. Eurooppa-linja rakentaa lisäksi yhteyksiä muihin naapurimaihin ja Keski-Eurooppaan. International Baccalaureate Diploma –ohjelman kautta taas Rellu on osa maailmanlaajuista IB-kouluverkostoa.

Ylioppilas – ja vähän enemmänkin

Rellulla on ollut aina käytännössäkin toimivat yhteydet yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti voit suorittaa opintoja Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Rellulaiset ovatkin Tampereen yliopiston aktiivisimpia lukiolaisia. Esimerkiksi Eurooppa-linjan opintoihin sisältyy useita yliopistokursseja.

Kurssitarjonta on monipuolinen myös matemaattis-luonnontieteellisissä sekä humanistis-yhteiskunnallisissa aineissa. Listan kaikista lukuvuonna 2015-2016 tarjottavista kursseista sekä kurssioppaan ja opintojen suunnitteluun tarkoitetun opintokortin löydät vasemmalta palstalta -  lisäksi joitakin yksittäisiä kursseja tarjotaan joka toinen vuosi.