Poissaolot ja myöhästyminen

 

Poissaolot

Opiskelijan velvollisuus on osallistua oppitunneille. Erityisen tärkeää on läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Poissaolojen merkintä ja seuranta hoidetaan Wilmassa. Poissaolot on opiskelijan viipymättä selvitettävä. Alaikäisellä huoltaja selvittää poissaolot. Kolme poissaoloa samalta kurssilta on aina syy erityiseen seurantaan.

Pitkästä poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. 

Runsaiden poissaolojen vuoksi kurssi voidaan keskeyttää. Tällaisessa tilanteessa opettajan on puhuteltava opiskelijaa ja kerrottava keskeyttämisuhasta. Runsaat poissaolot voivat myös vaikuttaa kurssiarvosanaan alentavasti.

Kurssikokeesta saa olla poissa vain terveyden- tai sairaanhoitajan sekä lääkärin tms. antamalla todistuksella. Todistuksen voi hankkia esim. omalta terveysasemalta tai kouluterveydenhoitajalta.

Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää sitä, että on osallistunut opintosuunnitelmansa mukaiseen opetukseen myös koepäivän oppitunneilla.

Myöhästyminen

Opiskelijoiden on oltava täsmällisesti paikalla oppituntien alkaessa. Myöhästely on hankala häiriötekijä muille opiskelijoille. Tämän vuoksi kun opettaja on tunnin käynnistämistoimien jälkeen sulkenut oven, opettaja päästää oppitunnille seuraavan kerran noin 20 minuutin kuluttua oppitunnin alkamisesta. Kahdesta myöhästymisestä kertyy yksi poissaolokerta.

Oppituntia ei siis ole syytä häiritä edes koputtelemalla ilman em. lupaa. Näin voimme taata rauhallisen työympäristön kaikille!