Poissaolot ja myöhästyminen

Poissaolot ja myöhästyminen


Opiskelijan velvollisuus on osallistua oppitunneille. Erityisen tärkeää on läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Poissaolojen merkintä ja seuranta hoidetaan Wilmassa. Poissaolot on viipymättä selvitettävä. Huoltaja selvittää poissaolot sairaustapauksissa ja muissa terveydenhoitoon liittyvissä tai äkillisissä tilanteissa jälkikäteen Wilman tuntimerkinnät selvittämällä. Kolme poissaoloa samalta kurssilta on aina syy erityiseen seurantaan ja opettaja tiedottaa asiasta ryhmänohjaajalle. Pitkästä poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä.

Runsaiden poissaolojen vuoksi kurssi voidaan keskeyttää. Tällaisessa tilanteessa opettajan on puhuteltava opiskelijaa ja kerrottava keskeyttämisuhasta. Ellei poissaoloselvityksiä ole saatu kurssikokeeseen mennessä, on kurssin opettajalla oikeus todeta kurssi keskeytyneeksi.

Kurssikokeesta saa olla poissa vain terveyden- tai sairaanhoitajan sekä lääkärin tms. antamalla todistuksella. Todistuksen voi hankkia esim. omalta terveysasemalta tai kouluterveydenhoitajalta. Opettaja ei myönnä lupaa kokeesta poissaoloon. Jos ei ole mahdollisuutta tai tarkoituksenmukaista hakeutua lääkäriin/terveydenhoitajalle, luvan myöntää huoltajan pyynnöstä rehtori tai apulaisrehtori. Sama käytäntö koskee myös uusintakuulusteluja.

Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää osallistumista opintosuunnitelmansa mukaiseen opetukseen myös uusintakoepäivän oppitunneilla.

Jos opiskelijalla on useissa aineissa paljon toistuvia poissaoloja, opinto-ohjaaja tai rehtori keskustelee poissaolon syistä opiskelijan ja tarvittaessa myös huoltajan kanssa. Jos poissaolot jatkuvat tämänkin jälkeen, opiskelijalta voidaan edellyttää huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan oman poissaoloselvityksen sijasta lääkärintodistus tai vastaava asiakirja kaikista hänen poissaoloistaan.

Vapautuksen koulutyöstä jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi myöntää ryhmänohjaaja Wilmassa täytettävällä lomakkeella - päättöviikolle osuvalle poissaololle lupaa haetaan rehtorilta. Hakemukset tulee tehdä hyvissä ajoin - mieluiten heti, kun asia tulee tietoon.

Oppitunnit aloitetaan työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunnilta myöhästyminen kirjataan aina Wilmaan.