Pakolliset ja valinnaiset kurssit

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin (47-51), syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, ja niitä on opiskeltava vähintään 10. Sekä syventävät että soveltavat kurssit ovat valinnaisia. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, eli ne on hyvä käydä ennen yo-kokeisiin osallistumista. Opiskelija suunnittelee opinto-ohjelmansa itse.

Opiskelija tekee ensimmäisen vuoden kolmen viimeisen jakson valinnat kakkosjakson päätteeksi opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja kotiväen avustuksella. Tässä vaiheessa ryhmät sekoittuvat ja lukion luokattomuus konkretisoituu. Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja, mutta hänellä on myös vastuu opiskelun etenemisestä.