Lukion aloitus ja eteneminen

 

Lukion aloitus

Toiminnan organisoinnin vuoksi opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin (eli luokkiin). Ohjausryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa luokanvalvojaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Rellussa pääosin ryhmittäin, valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisen jakson jälkeen opiskellaan pääsääntöisesti vaihtuvissa oppiaineryhmissä.

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen jakson lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät Wilman Opinnot-näytöllä. Opinnot-näytön oikeassa reunassa näkyy kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 30 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 6 kurssia jaksoa kohden.

Opinnoissa näkyvät merkinnät T ja K ovat merkkejä joko huolimattomuudesta tai ongelmista kurssin suorittamisen suhteen. T eli täydennettävä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on poissaoloja selvittämättä tai tehtäviä palauttamatta. K eli keskeytetty tarkoittaa, että kurssi on käytävä kokonaan uudelleen. Opinnoissa ei tulisi olla toistuvasti T- ja K-merkintöjä. Uusintakokeessa opiskelijan on mahdollista uusia kurssikoe. Kokeen saa uusia, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairaana kurssikoepäivänä. Jos opinnoissa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan. Suorituksista saa epävirallisen opintosuoritusotteet Wilman Tulosteista ja tarvittaessa virallisen todistuksen koulun toimistosta.