Lukion aloitus ja eteneminen

 

Lukion aloitus

Toiminnan organisoinnin vuoksi opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin (eli luokkiin). Ohjausryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa luokanvalvojaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Rellussa pääosin ryhmittäin, valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisen jakson jälkeen opiskellaan pääsääntöisesti vaihtuvissa oppiaineryhmissä.

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen jakson lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät jaksotodistuksessa. Jaksotodistuksen opiskelija näkee Wilmasta, ja tarvittaessa sen voi tulostaa ja hakea koulun toimistosta siihen leiman ja allekirjoituksen. Todistuksen alareunassa näkyy opiskelijan kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 30 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 6 kurssia jaksoa kohden.

Jaksotodistuksessa näkyvät merkinnät T ja K ovat merkkejä joko huolimattomuudesta tai ongelmista kurssin suorittamisen suhteen. T eli täydennettävä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on poissaoloja selvittämättä tai tehtäviä palauttamatta. K eli keskeytetty tarkoittaa, että kurssi on käytävä kokonaan uudelleen. Jaksotodistuksessa ei tulisi olla toistuvasti T- ja K-merkintöjä. Jokaisen jakson jälkeen järjestetään uusintakoe, jossa opiskelijan on mahdollista uusia kurssikoe. Kokeen saa uusia, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairaana kurssikoepäivänä. Jaksotodistus tiedottaa kotiväelle opiskelijan menestyksestä lukiossa. Kevään viimeinen jaksotodistus lähetetään opiskelijan mukana kotiin. Jos jaksotodistuksessa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan.