Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Ryhmänohjaaja on henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajaan kannattaa ottaa yhteyttä oman lapsen kouluasioissa, etenkin poissaloasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla Wilmassa tai viestittää muulla tavalla muutoksista koulun toimistoon.

Opinto-ohjaajalta saa tietoa koulun muista palveluista, kuten psykologin tai kuraattorin tapaamisesta sekä jatko-opintomahdollisuuksista.


Yhteistyöterveisin RELLUn henkilökunta