Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Yhteydenpito huoltajien ja koulun välillä tapahtuu kätevimmin Wilman kautta. Avainkoodi huoltajan wilma-tunnuksen luomiseksi lähetetään huoltajan sähköpostiin sen jälkeen kun opiskelija on täyttänyt hänen tietonsa Wilman lomakkeella. Uusien opiskelijoiden vanhemmille avainkoodit lähetetään keskitetysti elo-syyskuussa.

Huoltajat seuraavat Wilman kautta opiskelijan poissaoloja ja merkitsevät Wilmaan tiedon opiskelijan poissaolon syystä, hakevat opiskelijalle vapautusta koulunkäynnistä esim. lomamatkan vuoksi, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Ryhmänohjaaja on henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajaan kannattaa ottaa yhteyttä oman lapsen kouluasioissa, etenkin poissaloasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla Wilmassa tai viestittää muulla tavalla muutoksista koulun toimistoon.

Opinto-ohjaajalta saa tietoa koulun muista palveluista, kuten psykologin tai kuraattorin tapaamisesta sekä jatko-opintomahdollisuuksista.