Kotiväki

Samassa veneessä

 

Halusimme koota tiiviiseen tietopakettiin tärkeimmät lukioasiat, joita juuri Teidän on huoltajina hyvä tietää. Toivottavasti tiedot auttavat koko perhettänne siinä, että voitte tukea nuoren lukiolaisen opiskelua parhaanne mukaan, yhdessä koulun kanssa.


Luokaton lukio - yleistä tietoa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa, ja se vaatii lisäksi enemmän aikaa. Siksi on tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelutekniikka. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja.

Opiskelun ehdoton edellytys on tunneilla läsnäolo ja kurssikirjojen hankkiminen mahdollisimman pian kurssin alettua tai vaikka jo etukäteen. Muuten opiskelu on hankalaa. Kirjoja voi hankkia aivan hyvin käytettynäkin.

Oppitunnit Tampereen lukioissa ovat 75 minuutin pituisia. Jokaisen kurssin oppitunteja on kolme kertaa viikossa eli päivän aikana on korkeintaan viiden eri aineen oppitunti.

Klo 12.45 - 13.15 on ryhmänohjausta, palavereja, infotilaisuuksia, tempauksia yms. Seuraa viikkotiedotetta ja Wilman viestintää.

Ruokailuvuoroja on päivittäin kolme: 10.50 - 11.30, 11.30 - 12.15 (joustavasti 25 minuuttia) ja 12.20 - 12.45.