IB-opintojen erityispiirteet

IB-opinnoissa keskitytään kahden vuoden ajan suhteellisen harvoihin oppiaineisiin, mikä mahdollistaa syvällisen paneutumisen opiskeltaviin asioihin. Opintoryhmät ja opettajat pysyvät yleensä samoina, joten opiskelu on luonteeltaan pitkäjänteisempää kuin kurssimuotoisessa lukiossa. Opintoryhmät ovat tiiviitä ja opettajien on helppo seurata ja tukea opiskelijoiden yksilöllistä edistymistä.

IB-opetussuunnitelman keskeinen tavoite on kehittää kriittistä ajattelua. Oppiainetasolla tätä toteutetaan esimerkiksi monenlaisin kirjallisin töin, joissa analysoidaan kunkin aineen sisältä nousevia kysymyksiä ja ongelmia. Samalla opiskelijoiden kirjallinen ilmaisu vahvistuu. IB-tutkinto antaakin erinomaiset lähtökohdat jatko-opintoihin. Tämä myös näkyy valmistuneiden hyvässä pääsykoe- ja opintomenestyksessä parhaissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa.