IB-opinnot Rellussa

Varsinainen kansainvälinen IB-ohjelma on kaksivuotinen.


Ennen ohjelmaan siirtymistä suoritetaan vuoden kestävät valmistavat opinnot (preparatory year) suomalaisen lukion opetussuunnitelman mukaan, mutta pääosin englanniksi.

Valmistavan vuoden keväällä tehdään IB-ainevalinnat seuraavista aineryhmistä (suluissa Rellun IB-ainetarjonta):

 

ryhmä 1: paras kieli (suomi tai englanti)

ryhmä 2: toiseksi paras kieli (englanti, suomi, ranska tai espanja)

ryhmä 3: yksilö ja yhteiskunta (historia, psykologia  tai taloustiede)

ryhmä 4: luonnontieteet (biologia, fysiikka tai kemia)

ryhmä 5: matematiikka

ryhmä 6: taideaineet tai vapaavalintaiset aineet (kuvataide tai toinen aine ryhmistä 2-4)

 

Seuraavat aineet opetetaan Rellussa samaan aikaan, eli opiskelijat voivat valita kustakin kolmesta aineyhdistemästä yhden aineen IB-ohjelmaansa:

1) taloustiede / kuvataide / espanja vieraana kielenä

2) fysiikka / psykologia / ranska vieraana kielenä

3) kemia / historia.

 

IB-ohjelman yleissivistävän luonteen vuoksi matematiikka, äidinkieli ja englanti ovat pakollisia aineita. Ohjelmaan kuuluu lisäksi tiedon teorian opintoja sekä sosiaalista osallistumista ja yleistä aktiivisuutta korostava CAS-projekti. Yhdestä ryhmien 1-6 aineesta kirjoitetaan Extended Essay –tutkielma, ja kaikista ohjelmaan valituista aineista suoritetaan IB-ylioppilaskirjoitukset viimeisen lukiovuoden toukokuussa.

IB-ylioppilaskirjoitusten maksut ovat korkeammat kuin suomalaisten kirjoitusten (yhteensä n. 500€ - 600€), mutta toisaalta IB-opiskelijoiden kirja- ja muut materiaalikustannukset jäävät pienemmiksi kuin yleislukion opiskelijoilla.

Katso tästä OPH:n Opintopolku-sivuston video IB-opiskelusta!