Työnantajalle: Eurooppa-linjan työharjoittelu

Mikä työharjoittelu?
Eurooppa-linjan opintoihin lukeutuvan viikon mittaisen palkattoman työharjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijaa työelämään sekä antaa kuvaa erilaisista työmahdollisuuksista ja aloista, minne lukion jälkeen suuntautua opiskelemaan.

Harjoittelun kesto ja aikataulu
Harjoittelun kesto on vähintään viikko (työpaikan viikkotuntimäärä), enimmäiskesto on opiskelijan ja harjoittelupaikan yhdessä sovittavissa. Harjoittelu suoritetaan koulun loma-aikana yhdessä tai useammassa osassa siten, että viikon jakso täyttyy. Ennen harjoittelun alkua voi työnantaja valintansa mukaan antaa opiskelijalle ennakkotehtäviä työharjoitteluun liittyen.

Vastuukysymykset
Tampereen kaupunki on vakuuttanut lukion opiskelijat käytännön työharjoittelussa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus korvaa työharjoittelussa tapahtuneita työtapaturmia ja on voimassa kaikkialla maailmassa. Säädösten mukaisesti työnantajalla on isännänvastuu harjoittelijan työskentelyn osalta ja harjoittelijan ottava työnantaja huolehtii harkintansa ja käytäntöjensä mukaisesti kustannuksellaan muusta vakuutusturvasta.

Todistus harjoittelusta
Harjoittelua varten on koulun puolesta todistuspohja (linkki alla), jota työnantajaa pyydetään käyttämään ja toimittamaan se joko suoraan Eurooppa-linjan koordinaattorille sähköpostitse elina.oksanen[at]tampere.fi tai paperille tulostettuna.

Lisätietoa
Katso alla olevat tiedostot tai ota yhteys koordinaattoriin.