Työharjoittelustipendi

MIKÄ STIPENDI?

Tampereen kaupunki lahjoittaa vuosittain Eurooppa-linjan opinnoissaan hyvin menestyneelle abiturientille kuukauden mittaisen työharjoittelustipendin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon Brysseliin. Stipendinsaaja työskentelee kuukauden EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkösen alaisuudessa ja saa toivon mukaan eväitä niin asianhallinnassa kuin kielitaidossakin jatko-opintoja ajatellen. Tampereen kaupunki kustantaa opiskelijalle asumisen Brysselissä harjoittelun ajan sekä pientä taskurahaa. Lennoista Brysseliin opiskelija huolehtii itse.

MILLOIN?

Harjoittelun ajankohta on opiskelijan omien aikataulujen mukaan sovitettavissa. Yleensä harjoittelu on alkanut kesäkuussa pääsykokeiden jälkeen ja päättynyt heinäkuun alkupuolella. Joka tapauksessa ajankohta on kesä.

KENELLE?

Rellun opettajakunta valitsee stipendia hakeneiden Eurooppa-linjan abiturienttien keskuudesta stipendinsaajan. Kriteereinä valinnassa ovat ennen kaikkea menestys Eurooppa-linjan opinnoissa sekä hyvä äidinkielen ja vieraan kielen osaaminen. Stipendinsaaja on myös hoitanut kouluun liittyvät tehtävät ja muut asiat lukioaikanaan kiitettävästi, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja on ollut aktiivisesti mukana Eurooppa-linjan erilaisissa toiminnoissa.