Eurooppa-linjan työharjoittelustipendi

"Upea kokemus kasvatti, opetti ja selkeytti ajatuksia omasta tulevaisuudesta. En voi muuta kuin lausua vilpittömät kiitokset kaikille, jotka ovat olleet osallisena työharjoitteluuni. Ilman stipendiä minulla ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta kokea mitään vastaavaa."
Kevään 2014 Eurooppa-linjan työharjoittelustipendin saaja Elli Luhtanen.  

 

MIKÄ STIPENDI?

Tampereen kaupunki lahjoittaa vuosittain Eurooppa-linjan opinnoissaan hyvin menestyneelle abiturientille kuukauden mittaisen työharjoittelustipendin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon Brysseliin. Stipendinsaaja työskentelee kuukauden EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkösen alaisuudessa ja saa toivon mukaan eväitä niin asianhallinnassa kuin kielitaidossakin jatko-opintoja ajatellen. Tampereen kaupunki kustantaa opiskelijalle asumisen Brysselissä harjoittelun ajan sekä pientä taskurahaa. Lennoista Brysseliin opiskelija huolehtii itse.

MILLOIN?

Harjoittelun ajankohta on opiskelijan omien aikataulujen mukaan sovitettavissa. Yleensä harjoittelu on alkanut kesäkuussa pääsykokeiden jälkeen ja päättynyt heinäkuun alkupuolella. Joka tapauksessa ajankohta on kesä.

KENELLE?

Rellun opettajakunta valitsee stipendia hakeneiden Eurooppa-linjan abiturienttien keskuudesta stipendinsaajan. Kriteereinä valinnassa ovat ennen kaikkea menestys Eurooppa-linjan opinnoissa sekä hyvä äidinkielen ja vieraan kielen osaaminen. Stipendinsaaja on myös hoitanut kouluun liittyvät tehtävät ja muut asiat lukioaikanaan kiitettävästi, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja on ollut aktiivisesti mukana Eurooppa-linjan erilaisissa toiminnoissa. 

 

"Jo nopeasti ohi hujahtaneessa kuukaudessa ehdin saada yleiskuvaa EU:n toiminnasta ja Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston tärkeistä tehtävistä. Harjoittelun parasta antia oli, että pääsin ihan oikeisiin hommiin ja sain tehdä todella mielenkiintoisia juttuja. Näinkin lyhyt aika riitti herättämään suuren kiinnostuksen Euroopan Unionia kohtaan, ja toivon, että joskus tulevaisuudessa pääsisin tekemään työtäni EU-asioiden parissa. Siispä haluaisin esittää suuret kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa  tämän stipendin syntymistä. Omasta mielestäni tämä on paras mahdollinen tapa motivoida ja palkita opinnoissaan menestynyt lukiolainen. Itselläni harjoittelu auttoi myös selkiyttämään tulevaisuuden haaveita."
Ensimmäisen Eurooppa-linjan stipendin saanut Tuuli Vanhapelto kesän 2012 kokemuksistaan.