Eurooppa-linjan projekti AllYouth-hankkeen kanssa etenee!

24.9.2018


Eurooppa-linjan ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat elokuussa yhteistyöprojektin yhdessä AllYouth-hankkeen kanssa. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kahden lukuvuoden aikana nuorten osallistumiseen liittyvä projekti, jonka puitteissa tutkitaan niin lainvalmistelua kuin nuorisotilojakin sekä mm. laaditaan lainvalmisteluun liittyvä simulaatiopeli. 

Maanantaina 24.9.2018 Rellulle oli kerääntynyt iso joukko AllYouth-hankkeen tutkijoita Tampereen, Helsingin, Joensuun ja Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä virkamiehiä oikeus-, opetus- ja valtiovarainministeriöistä kuulemaan opiskelijoiden tutkimussuunnitelmaesitykset sekä kommentoimaan niitä. 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen keväällä siirrytään toteuttamaan nyt suunniteltua tutkimusta ja tuloksia voidaan odotella keväällä 2020.