Opinto-ohjaus

 
Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja.

Tampereen lyseon lukiossa ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Opinto-ohjaajat Hannu Soro, Seppo Linnaranta ja Salla Luukkonen
 

 • antavat etukäteen varattuna aikana henkilökohtaista ohjausta
 • käsittelevät opinto-ohjelmaan ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä
 • ohjaavat opintoajan pidentämisessä (suunniteltu kesto 3.5 - 4 vuotta) tai nopeuttamisessa (suunniteltu valmistuminen kahdessa vuodessa)
 • neuvottelevat myös muissa opinto-ohjelman muutoksissa(esim. matematiikan tason vaihtaminen)

Hannu Soro                                                                 

puh. 040 806 2381 tai (03) 5654 6318

hannu.soro(a)tampere.fi                          

Seppo Linnaranta         

puh. 040 716 5705

 seppo.linnaranta(a)tampere.fi

Salla Luukkonen

puh. 040 806 2909

salla.luukkonen(a)tampere.fi                                

 

 

Ryhmänohjaajat

 • opintojen etenemisen ja koulunkäynnin säännöllisyyden seuraaminen
 • ROTU eli ryhmänohjaajan tuokio pidetään maanantaisin klo 13.00 - 13.15 kunkin ryhmän kotiluokassa (ryhmänohjauksia ei ole päättöviikoilla)

Aineenopettajat

 • opintojen seuraaminen ja suunnittelun ohjaaminen

Erityisopettaja

 • tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen pulmissa
 • työtapoja ovat yksilö-, pienryhmä- ja kurssimuotoinen opetus, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen
 • kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään teknisen luku- ja kirjoitustaidon alkukartoitus
 • lue-kurssilla (OP 5) voidaan arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • ottaa vastaan opiskelijoita Tampereen lyseon lukiossa maanantaisin ja perjantaisin sopimuksen mukaan

Erityisopettaja Salla Eilolan puhelinnumero on 040 801 6337 ja sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi.